nordlyshytter

Ofte stilte spørsmål

Nyttig informasjon


Under har vi oppsummert "ofte stilte spørsmål" men dersom du ikke finner svaret på det du lurer på, ta gjerne kontakt. Har du allerede en ferdigbygget Nordlyshytte og ønsker å komme i kontakt med vår avdeling for ettermarked, send en e-post til: ettermarked@faun.no 


 • Ca 6 måneder etter at platen er ferdig støpt for nøkkelferdig leveranse. For elektroklar hytte ca 1-2 måneder raskere. I din kontrakt vil det føres opp når platen kan forventes å være ferdig støpt. Dette gjøres i samarbeid med selger. Når kontraktfestet platedato er satt kan vi også sette dato for overtakelse av hytte. Leveringstid vil variere avhengig av om du velger byggesett, elektroklar eller nøkkelferdig hytte*. Står vi for byggingen, vil vi i kontrakten spesifiere når hytta skal stå ferdig. Gjennom Faun Montasje, sørger vi for en effektiv og sikker byggeprosess.

  *Nøkkelferdig løsning fra Nordlyshytter innebærer totalentreprise over mur med elektro og vvs som sideentreprise.

 • Ja, det er mulig å gjøre tilpasninger på planløsningen innenfor Nordlyshytter sine retningslinjer. Vi har gjort mange ulike tilpasninger for kunder, og har lang erfaring med hva som blir mest funksjonelt ut fra behovene den enkelte kunde har. Alle våre modeller kan også speilvendes, i tillegg er det mulig med ulike tilvalg som vi har beskrevet i egen tilvalgskatalog.

 • IG står for igangsettelsestillatelse, altså byggetillatelse når kommunen har godkjent byggesøknaden.

 • Dette er en skisse av hvordan dere ønsker at hytta skal plasseres på tomta. Tegn inn hytta på et kartutsnitt av tomta, gjerne i samarbeid med din entreprenør for grunnarbeid og støping av såle. Husk å tegne hvor inngangen, veien til tomta og hvor parkeringen skal være. Våre tegnere vil kunne bruke din skisse til å utarbeide en ferdig situasjonsplan (hytta sett ovenfra inkl. fylling og skjæring) og terrengsnitt (hytta plassert i terrenget sett fra siden).

 • Hyttene produseres som precut og materialene blir levert gjennom vår logistikkpartner Gausdal Landhandleri.

 • Nei, den leveres som precut.

 • Ja, i noen tilfeller og under visse vilkår. Ta gjerne kontakt med oss, så ser vi på tomten din hva som er mulig.

 • Nei, vi er avhengig av å ha kjørbar vei fram til hytta for å kunne levere materialer. Adkomstvei skal være av slik beskaffenhet at bilene fra Gausdal Landhandleri kan kjøre helt frem til byggestedet så materialer kan heises av og lagres umiddelbart inntil hytta på plant fast underlag. Det er en forutsetning at adkomst er tilfredsstillende for kranbilen, med plass for oppstilling maks 4 m. fra vegg.

  Alternativt kan vi levere byggesett tilpasset helikoptertransport på egnet avlossingssted for dette. Helikoptertransport må i såfall besørges av deg som kunde. 

 • Vi leverer nøkkelferdig* og elektroklar hytte i hele Sør-Norge, inkludert Trøndelag. Nord for Trøndelag leverer vi kun byggesett. Vi leverer ikke på øyer hvor det kun er fergeforbindelse. Frakttillegg kan forekomme. Frakt beregnes fra vår underleverandør på Lillehammer. Inntil 150 Km avstand fra Lillehammer til byggeplass er inkludert i våre priser.

  *Nøkkelferdig løsning fra Nordlyshytter innebærer totalentreprise over mur med elektro og vvs som sideentreprise.

 • Nei, vi leverer kun hytta over plate. Dvs.  at grunnarbeider, fremføring av el og vann/kloakk til byggegruve samt støping av plate/fundament må ferdigstilles før vi starter våre arbeider. 

  På noen tomteområder vi har samarbeid med, kan vi tilby en totalpakke med tomt, grunnarbeid og hytte. Kontakt oss for mer informasjon om dette. 

 • Utarbeidelse av byggesøknad uten dispensasjon er inkludert i nøkkelferdig leveranse*. Vi utarbeider også dispensasjonssøknader der dette kreves mot et tillegg. Kommunale gebyrer i forbindelse med selve søknaden kommer i tillegg og blir fakturert direkte fra den respektive kommune og gebyrer varierer. Vi tilbyr ikke dette for byggesett.

  *Nøkkelferdig løsning fra Nordlyshytter innebærer totalentreprise over mur med elektro og vvs som sideentreprise.

 • Gjennom vårt søsterselskap Faun montasje tilbyr vi snekkertjenester for oppsett av hyttene. Faun montasje har egne ansatte byggeledere og snekkere fra Norge, Polen og Litauen for oppsett av våre hytter. Faun montasje kjøper i noen tilfeller tjenester fra andre godkjente aktører.

 • Man må beregne litt tid på byggesøknaden, og det spørs hvor mye du som kjøper har klart i forhold til tomten du skal bygge på. Normalt tar hele søknadsprosessen hos oss ca 12 uker. 

 • Skisse til plassering på tomt er kundens ansvar, men vi og våre tegnere er gjerne behjelpelige om du ønsker et synspunkt på hvordan vi mener hytta bør plasseres.

 • Faun har egen byggesaksavdeling, som kan utarbeide situasjonsplan for deg som kunde. Sit.plan er inkludert i nøkkelferdig leveranse. I noen tilfeller vil det imidlertid være nødvendig med et landmålingsselskap for prosjektering av plassering. Dette gjelder i tilfeller med spesielt utfordrende terreng og små marginer på avstand til nabogrense eller de tilfeller hvor kommunen/reguleringsplan krever dette. Merk! Ved enkelte tilfeller krever også kommunene innmåling av plassering med GPS-koordinater før byggesøknaden behandles. Dette ordnes og bekostes av kunden.

 • På nøkkelferdig leveranse må dere velge blant flisene vi har valgt ut, men på både elektroklare hytter og byggesett står dere fritt til å velge egne fliser. 

 • Nei, det må vannes, lukes, klippes og gjødsles ved behov.

 • Ja – både utvendig og innvendig overflatebehandling kan bestilles som tilvalg. Overflatebehandlingen blir gjort på fabrikk.

 • Ja, alle våre modeller kan speilvendes. 

 • Jording inngår i leveransen til elektriker. Blir vanligvis lagt når plata skal støpes.

 • Elektriker og rørlegger lager egne tegninger selv. Vi lager målsatte arbeidstegninger der fundamentsplan inngår. Det er arbeidstegningen som trengs når sålen skal støpes, også hva gjelder vvs og el. 

 • Det er kundes ansvar å koordinere arbeidene frem til sålen er ferdig støpt. Etter det er det Faun montasje som har fremdriftskoordinering dersom man velger nøkkelferdig hytte. Informasjon om hvem som er ansvarlig for VA og EL vil man få informasjon om når ansvarsretter sendes ut til signering av entreprenørene.

 • Disse blir sendt ut innen kort tid fra byggetillatelse (IG) blir gitt fra kommunen. Vanligvis er utsendelse innen 14 dager etterpå.

 • Vi bygger kun hytter og har ikke noen løsninger tilsvarende som for hus. Det er litt andre krav til hus, blant annet krav om balansert ventilasjonsanlegg. I hus vil det også være krav om tykkere vegger og tak enn det er i hytta. Noen steder er det greit å bygge hytte og bruke som helårsbolig, men dette blir da ordinær hyttestandard.

 • Veien skal være farbar i hele byggeperioden, og vi kjører ikke ut materialer uten at det er planlagt oppstart. Er ikke veien farbar da vi planlegger start på prosjektet, må kunde eventuelt utsette oppstart og tilsvarende tilleggstid vil bli lagt til kontraktstiden. Vi prøver selvfølgelig å tilpasse dette, men det er ikke alltid mulig.

 • Har du fått levert hytte av oss og har spørsmål eller har noe du ønsker å ta opp med oss ta kontakt med avdelingen for ettermarked per e-post: ettermarked@faun.no 

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om priser eller tilpasninger, så nøl ikke med å ta kontakt. Vi hjelper deg hele veien.